Leeurwarden Friesland Holland

Vaarvakantie Leeuwarden, Culturele Hoofdstad Europa 2018

Leeuwarden, hoofdstad van de provincie Friesland is het culturele centrum van deze provincie en heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot in de Romeinse tijd. Toen lag Leeuwarden nog aan zee en als handelsplaats heeft Leeuwarden later goede contacten met de Duitse en Skandinavische Hanzesteden. Tegenwoordig is het een drukke universiteitstad met een gezellige binnenstad waar kleine winkels en historische gebouwen het stadsbeeld bepalen. Leeuwarden staat voor een levendige cultuurstad en verheugt zich in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te zijn.
De vaarvakanties met comfortabele huurboten vanuit Sneek bieden de mogelijkheid Leeuwarden aan te doen voor een korter of langer verblijf, waarbij de boot direct in de binnenstad aan de Princentuin aangemeerd kan worden. De boot wordt dan de uitvalsbasis voor één of medere culturele dagen in Leeuwarden. De noordroute van onze Friese-Elf-Steden vaarvakantie kan verkort worden waardoor er tijd onstaat voor een wat langer verblijf met fietsen en wandelen in de Culturele Hoofdstad 2018. Onderstaand nadere informatie over deze gewijzigde vaarvakantie-route.

Bezienswaardigheden in Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het centrum voor informatie en activiteiten betreffende de geschiedenis van Leeuwarden en het omliggende land. Het ontstond in 2001 uit het Gemeentearchief Leeuwarden en is het oudste stadsarchief (sinds 1838) van Nederland. Het Centrum heeft enige permanante exposities en een regelmatige wisselende expositie.
Het Historisch Centrum Leeuwarden is open van dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 13.00 tot 7.00 uur.

Fries Museum

Tot de collectie behoren het zwaard van Grote Pier, de Poptaschat, een stokbeurs (16e eeuw) en de bustehouder van de uit Leeuwarden afkomstige exotische danseres Mata Hari (Margaretha Zelle). Werken van de kunstenaars Wigerus Vitringa, Willem van Althuis, Wybrand de Geest, Eelke Jelles Eelkema, Adriaan van Cronenburg, Lourens Alma Tademaen en Gerrit Benner worden getoond. Mit rund 170.000 Objekten aus Kunst, Kultur und Geschichte ist das Fries Museum Niederlands größtes Provinzmuseum. Ein Prunkstück des Museums ist de zilveren Poptaschat, ein silberner Deckelpokal aus dem 17. Jahrhundert. Auch das vermeintliche Schwert des Grote Piers befindet sich im Museum. Der Mata-Hari-Saal ist dem Leben der Tänzerin und als Spionin hingerichteten Mata Hari gewidmet, die 1876 in Leeuwarden als Margaretha Zelle geboren wurde. Openingstijden: Dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur. Maandag gesloten

Fries Natuurmuseum

Het museum is gevestigd in een voormalig weeshuis. Het Nieuw Stadsweeshuis heeft van 1675 tot 1953 als weeshuis gefunctioneerd. In de hoogtijdagen woonden er driehonderd weeskinderen. Ze hadden als bijnaam 'de blauwe wezen', vanwege hun blauwe weeshuiskledij, in de kleur van het stedelijk wapenschild. De jongens werkten in de timmerwerkplaats en de meisjes in de naaikamer, het spinvertrek of als dienstmeisje. De collectie van het museum bestaat uit ongeveer 147.500 voorwerpen waaronder weekdieren, vlinders, vogeleieren en fossielen.
Enkele hoogtepunten in het museum zijn: Het 15 meter lange skelet van een potvis, die in 1994 op Ameland aanspoelde, het reiskabinet van de Friese kapitein Severein, waarin allerlei herinneringen zijn verzameld van zijn wereldreizen en de 14 meter lange draak Li-Ming die op de zolder van het museum huist. 'Friesland onder Water' toont het leven op de bodem van een boerensloot.
Openingstijden: Dinsdag – zondag 11.00 – 17.00 uur. Maandag gesloten.

Stadhouderlijk Hof

Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden is een voormalige verblijfplaats van de koninklijke fanmilie en was in haar bezit tot 1971. Het oorspronkelijke huis (Rolkemahuis) werd in 1564 gebouwd voor Boudewijn van Loo, rentmeester-generaal van Filips II van Spanje In 1587 werd het de woning van de stadhouder Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg en zijn vrouw en nicht Anna van Nassau. Vervolgens erven de nieuwe stadhouders het Hof, en zo komt Willem Frederik van Nassau-Dietz er te wonen en laat een tuin aanleggen, de nog steeds bestaande Prinsentuin. Later bewoonden zijn zoon en kleinzoon het gebouw, Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz en Johan Willem Friso van Nassau-Dietz. In 1709 wordt het huis verbouwd naar plannen van Daniel Marot. UIteindelijk komt Willem IV van Oranje-Nassau met zijn Britse prinses Anna van Hannover in het Hof te wonen. Daarna vertrekt hij als stadhouder uit Leeuwarden. Het gebouw blijft in het bezit van de familie, maar is geen vaste verblijfsplaats meer en daarmee wordt het een tijdelijke verblijfplaats. Uiteindelijk wordt het gebouw door de toenmalige koningin Juliana der Nederlanden verkocht. Het pand is een geruime tijd de gouverneurswoning van Friesland geweest. De laatste bewoner van het gebouw was de commissaris van de koningin Harry Linthorst Homan. Sinds 1996 is het een hotel. Het achttiende-eeuwse decor is bewaard gebleven.

Standbeeld Willem Lodewijk, Us Heit (Hofplein, bij stadhuis)

Willem Lodewijk (Dillenburg, 13 maart 1560 – Leeuwarden, 31 mei 1620) was graaf van Nassau-Dillenburg, van 1548 tot zijn dood stadhouder van Friesland en later ook van de gewesten Groningen (1594) en Drente (1596). In Friesland staat hij bekend onder de bijnaam Us Heit (Fries voor: Onze Vader). Willem Lodewijk was tevens kapitein-generaal van het leger van Friesland en samen met prins Maurits van Oranje opperbevelhebber van het Staatse Leger in de strijd tegen de Spanjaarden. In 1906 werd in Leeuwarden een standbeeld geplaatst ter herinnering aan Us Heit.

Standbeelden in Leeuwarden

Het standbeeld van Us Heit, bijnaam van (Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg), is een van de oudste van Leeuwarden. Het beeld werd in 1906 door koningin Wilhelmina, verre verwant van Willem Lodewijk, onthuld. Het bekendste beeld is ongetwijfeld dat van Us Mem, een meer dan levensgrote verbeelding van een Friese stamboekkoe (1954). In de stad staan meerdere beelden van oud-Leeuwarders zoals Mata Hari, Pieter Jelles Troelstra, J. Slauerhoff, Piet Paaltjens en Anne Vondeling.

Kerken in Leeuwarden

De Grote of Jacobijnerkerk is de grootste van de middeleeuwse kerken in deze stad. Het gotische bouwwerk werd tijdens de reformatie omgebouwd tot protestante kerk en verloor haar altaren en veel van de versieringen. De kerk is nog steeds in gebruik bij de protestantse gemeente. De kerk werd oorspronkelijk tussen 1275 en 1310 gebouwd. In deze kerk bevindt zich het befaamde Christian-Müller-orgel uit 1727. De Sint-Bonifatiuskerk is een rooms-katholieke kerk gewijd aan de HH. Bonifatius en Gezellen. Zij vormt een van de hoogtepunten uit de carrière van architect P.J.H. Cuypers. Het orgel is van de Franse orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll. Deze kerk werd tussen 1882 en 1884 gebouwd.

De Oldehove

Oldehove was een Fries terpdorp, dat samen met Nijenhove en Hoek in 1435 Leeuwarden werd. In datzelfde jaar kreeg Leeuwarden stadsrechten. De Oldehove- toren staat op een plek waar vroeger de Middelzee haar kust had. Vaak wordt dan ook gedacht dat de toren een vroegere vuurtoren was. Dit is niet waar. De toren was de kerktoren van de Sint-Vituskerk die in de Middeleeuwen een aantal meter naast de toren stond. Deze kerk is in de Middeleeuwen door storm verwoest. Omdat al tijdens de bouw de toren bleek te verzakken hebben de bouwmeesters de toren opnieuw in het lood gezet en zijn verder gaan bouwen. Een tijdje later bleek de toren verder verzakt en is weer opnieuw in het lood gezet. Hierdoor staat tegenwoordig de toren niet alleen scheef, maar heeft ook nog een kromming.

De Waag

De Waag die vandaag de dag op het Waagplein staat, is omstreeks 1590 gebouwd. In die tijd was het verplicht voor een marktkoopman zijn goederen te laten wegen op de waag. Deze verplichting gold vooral voor (groot)handelaren in vlees en zuivel.

Moderne architectuur

Bent u geïnteresseerd in moderne architectuur? Doe dan eens de Moderne Architectuurroute Leeuwarden. 2 Routes brengen u langs opvallende moderne architectuur in en rond het centrum van Leeuwarden. De Moderne Architectuurroute bestaat uit een wandel- en een fietstocht. De wandeltocht voert langs een rijk aantal historische gebouwen die een nieuwe functie hebben gekregen en/of waar op geslaagde wijze een moderne toevoeging is aangebracht. De fietstocht leidt u langs een selectie van architectonische hoogtepunten van de 20ste en 21ste eeuw buiten het centrum. Info met de routes verkrijgbaar bij de VVV Leeuwarden, Sophiastr. 4

Info route en prijs Vaarvakantie Leeuwarden – Culturele Hoofdstad Europa 2018

Route met comfortabele huurboten vanaf Sneek:
Dag 1: Sneek – Grouw
Dag 2: Grouw – Leeuwarden
Dag 3: Leeuwarden
Dag 4: Leeuwarden – Dokkum – Leeuwarden
Dag 5: Leeuwarden – Eernewoude
Dag 6: Eernewoude – Terhorne
Dag 7: Terhorne – Sneek
Dag 8: Sneek

Prijs huurboot + huurfietsen en routebeschrijving.
Het huurtarief voor de boot hangt af van het seizoen en de grootte van het vaartuig. Boothuur incl. eindschoonmaak na afloop, beddengoed en beddenlinnen, handdoeken, compleet uitgeruste keuken. Excl. brandstof, brug- en liggeld.